Place:

BELLSALE Harajuku
2-34-17 Jingumae Shibuya-ku
Tokyo JAPAN

10:30
11:00
11:10
12:00
13:00
13:45

Open
Part.1 Start
Tomoko Konoike
Mika Ninagawa × Shigeo Goto
Kohei Nawa
Part.1 Ending / Masashi Shiobara

15:00
15:30
15:40
16:30
17:30
18:15
19:00

Open
Part.2 Start
Shun Kawakami
Taisuke Koyama
Hideki Inaba × Satoru Yamashita
Part.2 Ending / Satoru Yamashita
Close

Place:

Kudan Kaikan
1-6-5 Kudan-Minami Chiyoda-ku
Tokyo JAPAN

10:30
11:30
11:40
12:30
13:20
14:20
15:20

16:15
17:00
17:30
18:30
19:15
19:45

Info

1011 DIGEST VIDEO

1012 DIGEST VIDEO

GRAPASS on flickr

About Tokyo Graphic Passport

Info